SKAT vil se logoer!

Her er en central sætning fra skattelovgivningen, som styrer meget af sponsormarkedet herhjemme:

“Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer, siddepladser, informationstavler, hjemmesider og i programmer og avisannoncer. Den del af udgifterne, som er knyttet til reklameydelserne, anser SKAT som hovedregel for fuldt fradragsberettigede reklameudgifter.” (fra SKAT.dk)

Jeg tror, vi undervurderer, hvor stor en del af æren for Logoland vi skal give til SKAT. Udbydere og sponsorer tvinges til at skabe en masse (teoretisk) eksponering for sponsor, så det kan trækkes fra 100%. Så kan man sidde med alle sine innovative ideer og No Logo tanker, men hvis ikke det opfattes som reklame, så kan du ikke trække udgiften fra i skat – og så ser budgettet pludselig helt anderledes ud.

No wonder, at mange sponsorer vælger det sikre, logoet, og gerne så stort som muligt.

Glem ikke tillægsydelserne
Udover reklamedelen består en sponsoraftale typisk af nogle tillægsydelser: billetter, sæsonkort, middage, rejser mv. De giver ikke momsfradrag og sjældent fuldt skattefradrag, så SKAT spøger igen i kulissen, når sponsor og udbyder skal værdifastsætte de enkelte dele af aftalen.

Lad os sige, det samlede sponsorat lyder på 100.000 kr. og egentligt primært handler om oplevelser (læs: billetter, VIP-middage, foredrag, rundvisninger mv.), men du får også et logo på væggen. Hvor højt tør du sætte værdien af logo-eksponeringen med henblik på skattefradrag? Er det 30.000 kr., 50.000 kr, eller måske helt op til 75.000 kr.?

Du kan læse mere om reglerne i denne vejledning fra SKAT. Her kan du bl.a. læse følgende eksempel på personligt beskattede ydelser, som må få det til at løbe koldt ned af ryggen på mange sponsorer:

“Som tillægsydelse til et sponsorat af en håndboldklub modtager sponsoren 1 billet til en sponsortur til udlandet i forbindelse med en af klubbens kampe i Europa Cuppen. På sponsorturen deltager også andre sponsorer og potentielle fremtidige forretningsforbindelser, som tilfældigvis også er sponsorer af håndboldklubben. Sponsorturen går i det væsentlige ud på at se håndboldkampen. Der er kun et beskedent forretningsmæssigt arrangement i tilknytning til turen. Udgiften til tillægsydelsen, som knytter sig til sponsorturen, anses som en løn- eller personaleomkostning for virksomheden og værdien af rejsen fratrukket værdien af billetten til håndboldkampen er skattepligtig for den, der deltager.” (fra SKAT’s vejledning ovenfor)

Comments 1

Skriv et svar