Læg nu stopuret væk!

Tingene går stærkt i sponsorbranchen. For bare 5 år siden var måling af logo-eksponering i tv og trykte medier standarden for mange sportssponsorers effektmåling. I Danmark var det Sponsor & Sport Analyse (senere Sponsor Insight), der sad på markedet.

De arbejdede ud fra følgende formel for sponsorværdi i tv:

  1. Eksempel: DONG Energy’s logo vises i 60 sekunder ved en fodboldtransmission. Seertallet er 418.969 (vejet gns.).
  2. Dette omregnes til faktor 837,938 via formlen: ((antal sek./30) x seertal)/1000 = ((60/30) x 418.969)/1000
  3. Faktoren ganges med 12,5 og herved fås sponsorværdien for TV (837,938 x 12,5) = 10.474 kr.

Den hemmelige ingrediens i formlen er de 12,5, der ganges med til sidst. Det var et mysterium for de fleste, hvor det tal kom fra.

I dag er der ikke længere noget, der hedder Sponsor & Sport Analyse eller Sponsor Insight, og i en artikel i Idrættens Analyseinstituts nyhedsbrev tager en af de tidligere partnere nu afstand fra metoden.

Citat:
“Hånden på hjertet erkender Jan Otte, at han som partner i sin tidligere virksomhed Sponsor & Sport Analyse benyttede sig af, hvad han i dag kalder en ’håbløs måleenhed’ for, hvad et sponsorat er værd. Eksponeringen blev omsat direkte til kroner og øre uden at tage højde for effekten hos forbrugerne.

Det er ifølge sponsoreksperten af flere årsager stadig den gængse målemetode. Det er let at gå til, klubben får penge i kassen, og sponsorvirksomhedens marketingafdeling kan kommunikere flotte millionbeløb for en såkaldt effekt af sponsoratet videre til direktionen: ”Det er det, man internt i virksomheden bruger til at retfærdiggøre sponsoratet. Det er enkelt at forstå, og det kan du kommunikere op i organisationen: ’Ud af 5 mio. investerede kr. har vi fået værdi for 150 mio.’ Så kan man dividere med 10, og så finder man nok det rigtige niveau. Det har intet med virkeligheden at gøre,” mener Jan Otte.”

Det er tid til at den danske sponsorbranche lægger stopuret væk, når selv de mest ihærdige fortalere for metoden er blevet trætte af at forsvare den.

Jeg vil ikke gentage mig selv for meget, så læs uddybende tanker om effektmåling her:

Comments 1

Skriv et svar