Kultursponsering vandt 2009

Efter i årevis at have kigget misundeligt på sportens verden, er det nu som om kultursponsering har taget teten. De kulturelle sponsorudbydere får i hvert fald positiv presseomtale i massevis, og jeg så for nylig en historie på tekst-tv med den meget nuancerede (!) overskrift “Kulturen slår sporten 1-0”.

Årsagen er, at mange kulturinstitutioner i 2009 fik flere sponsorpenge end året før. Men lad os ikke glemme, at kultursponsering kommer fra et udgangspunkt, hvor der virkelig er plads til forbedring – mens sporten (i hvert fald den tv-transmitterede) længe har været ret mættet af sponsorer.

Jeg ser tegn på, at 2009 var året, hvor kulturinstitutionerne endelig opdagede forskellen på sponsorater og velgørenhed – og dermed begyndte at tale samme kommercielle sprog som virksomhederne. Se bare følgende to udtalelser fra centrale kulturaktører:

1. »Vi har handlet offensivt i en svær tid og betragter ikke længere en sponsor som mæcen, men derimod som en samarbejdspartner. Begge parter skal have noget ud af aftalen.« Bjarne Bækgaard, kommunikationschef i ARoS, Jyllands-Posten 6. januar 2010

2. »Vi har revurderet vores sponsorstrategi, så virksomhederne ikke bare giver os penge, og vi sender teaterbilletter den anden vej. Vi vil i højere grad skræddersy sponsoraftalerne til de enkelte virksomheder, der skal have mulighed for at vælge mellem flere ting på hylderne.« Henning Kærsgaard, direktør i Århus Teater, Jyllands-Posten 6. januar 2010

Det var på tide, at kulturen begyndte at komme den slags udtalelser. Nu mangler vi bare, at de holder op med at kalde deres sponsoransvarlige for “fundraisere”.

Så ja, kulturen slog sporten i 2009, men sporten fører stadig på point – og har mere end 2/3 af det samlede sponsormarked.

Det bliver spændende at se, hvem der vinder 2010… måske kommer offentlig sponsering ud af det blå og melder sig ind i kampen.

Skriv et svar